oxojobMedia

Ger er daglig access till alla unika nya jobb som publiceras.

Inom media, för dagstidningar och branschtidningar såväl som gratistidningar och lokaltidningar finns ett behov av att erbjuda både läsare och annonsörer ett digitalt komplement till de fysiska platsannonserna. Med vår tjänst oxojobMedia ger vi er möjlighet att erbjuda era annonsörer valfrihet, att synas i både den fysiska och den digitala kanalen, alternativt endast i den digitala eller fysiska kanalen, helt efter era kunders egna preferenser.Vårt system ger er också möjlighet att digitalt ge era läsare tillgång till alla lediga jobb på marknaden, samlat på ett ställe och intelligent sökbart.

Systemet Skannar alla jobbsajter, alla kommuners och landstings hemsidor, alla bemanningsföretags webbsidor samt många större företags egna hemsidor scannas flera gånger per dag (IBM Watson, samt egna s.k. spindlar) vilket ger er tillgång till nya platsannonser i realtid.

oxojobMedia ger er möjlighet att visa alla lediga jobb i Sverige. Alternativt finns möjlighet att enbart fokusera på er lokala- eller branschspecifika marknad.

Licensen ger publiceringsrätt på ert Intranät, er webbsida, ert nyhetsbrev samt eventuella andra appar som ni har.

Med vår iFrame lösning finns det även möjlighet att enkelt lägga till betalda annonser för en komplett lösning.

oxojobCoach

Inom omställningsbranschen är det viktigt att kunna erbjuda en personlig, stödjande och fortlöpande kontakt med sina klienter. Med oxojobCoach ger vi er ett webbaserat verktyg som konkret underlättar arbetssökandet för era klienter men som också hjälper er att kunna ge individuell coaching direkt i systemet.

Era klienter får tillgång till vårt sökverktyg och marknadens mest kompletta överblick över lediga jobb. Förutom egna sökningar kan klienterna också få förslag på lediga jobb som matchar deras sökprofil. Det finns också möjlighet att få hjälp med att designa det optimala Cv:t och anpassa det för varje nytt söktillfälle.

Med oxojobCoach kan ni ta bort, ändra och även logga in på era klienters användarkonton (givetvis efter erhållet tillstånd från den enskilda klienten). Detta ger er en möjlighet att hjälpa till att lägga upp era klienters profiler samt lägga upp och justera de jobbsökningar som klienterna gör.

Systemet genererar rapporter i realtid på era klienters aktiviteter vilket ger er en unik möjlighet att snabbt hitta och stödja de arbetssökande som behöver det. Det finns möjlighet att skriva ut detaljerade rapporter som speglar den arbetssökandes aktivitet och resultat och använda i era coaching samtal.

Ni får också möjlighet att interagera med era klienter i realtid, dvs. när de aktivt är inne i verktyget och gör sökningar, för att aktivt kunna hjälpa dem till ett optimalt jobbsökande.

oxojobSales

Ger er ett effektivt säljverktyg för att kunna bearbeta potentiella nya uppdragsgivare eller annonsörer.

För företag inom bemanning och rekrytering såväl som inom media är det självklart viktigt att ha koll på sina konkurrenter samt hitta nya uppdragsgivare. oxojobSales ger er en helhetsbild över hur era konkurrenter jobbar men också över hur arbetsmarknaden ser ut och förändras för olika branscher såväl som specifika företag på den svenska marknaden.

Ni får löpande tillgång till alla platsannonser i Sverige utifrån både ett arbetsgivar- och ett konkurrensperspektiv.

Möjlighet att söka på platsannonser utifrån både bolag, bransch, ort osv. Tillgång till finansiell information om potentiella uppdragsgivare (CreditSafe).

Tjänsten tillhandahåller även statistik gällande vilka potentiella uppdragsgivare som mest frekvent söker olika typer av tjänster, kontaktinformation till flera potentiella uppdragsgivare på ett och samma företag osv.

oxojobsales erbjuder även longitudinell data på 45.000 arbetsgivare och 150.000 rekryterare vilket ger er möjlighet att få historisk data på olika arbetsgivare såväl som enskilda rekryterare.

Vill du bevaka dina konkurrenter? Med hjälp av denna tjänst kan du korsköra arbetsgivare med bemanning – rekryteringsföretag för att se vilka som arbetar med vem.

Du kan även få svar på vilka rekryterare som är mest framgångsrika inom en specifik bransch eller kompetensområde.

Statistik

Genom vår heltäckande databas har vi möjlighet att tillhandahålla många olika typer av statistik. oxojob har även tillgång till arbetsmarknadsdata bakåt i tiden, från 2014 och framåt, vilket möjliggör olika typer av tidserieanalyser.

Vi kan bland annat erbjuda följande typer av analyser:

  • Trendanalyser

    Vilken typ av befattningar avtar på arbetsmarknaden och vilken typ av befattningar ökar. Mellan vilka befattningar kan vi se de största strömmarna, geografiska skillnader osv.

  • Branschanalyser

    Hur utvecklas er specifika bransch?

  • Annonsanalyser

    Hur ser trafiken ut, hur manga klick genererar olika annonser?

Kvalitetskontroller

oxojob gör flera typer av kvalitetskontroller av den data som sammanställs.

T.ex. görs en manuell kontroll av varje platsannons för att säkerställa att den är sökbar efter rätt kriterier. En stor utmaning vid sammanställning av jobbannonser är att samma annons oftast publiceras på mer en ett ställe. 12 000 platsannonser, efter rensning av dubbletter, resulterar i snitt i cirka 2500 unika platsannonser. oxojob arbetar därför löpande med att rensa bort alla dubbletter.

I framkant

Med hjälp av nya teknik vill vi hjälpa våra kunder till smartare lösningar som är helt anpassade efter varje enskild individs behov. Detta hoppas vi kan hjälpa våra kunder i sitt relations- och lojalitetsbyggande.

Artificiell intelligens, AI, är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Vi har redan sett exempel som helautomatiserad bokföring, självkörande fordon och olika medicinska bedömningar som tolkning av röntgenbilder, scanning av ögonsjukdomar osv. Ett exempel på att oxojob står i framkant gällande innovation är att vi som första företag i Sverige tagit fram en helt artificiell rekryterare, AxL.

Kontakta oss

Ditt namn:
Företag:
Telefon:
E-postadress:
Ditt meddelande: